Hestia

Het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) van de Rechtspraak werkt aan een nieuw digitaal systeem dat de Rechtspraak en professionele bewindvoerders gaat ondersteunen. Het gaat hier om een faciliteit voor een systeemkoppeling.

Met een systeemkoppeling kan informatie in het softwaresysteem van de professionele bewindvoerder digitaal naar de rechtbank verstuurd en opgehaald worden. Het gaat hierbij om alle informatie vanaf het moment dat bewind is ingesteld: een boedelbeschrijving, een (eind)rekening en verantwoording, zaakscorrespondentie en actuele zaaksinformatie. Deze digitale uitwisseling zal Hestia ook ondersteunen.

Begin 2016 zal met enkele rechtbanken een pilot worden gestart. In beginsel zal dit eerst voor beschermingsbewind zijn. Als de pilot succesvol is, zal deze digitale werkwijze in kleine stappen bij de andere rechtbanken worden ingevoerd. Voor WSNP zal dit allemaal op een later tijdstip plaats vinden. Na verwachting eind 2016.

Voor een veilige digitale communicatie met de rechtbank heeft Hestia een digitaal certificaat nodig. Dit moet een PKI overheid service certificaat zijn. U zal deze bij een Certificate Service Provider moeten aanschaffen, voordat communicatie met de rechtbank mogelijk is.